172 mln dla poszkodowanych w nawałnicach

172 mln dla poszkodowanych w nawałnicach

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc.hu Źródło:FreeImages.com
Ponad 22 mln zł na odnowienie potencjału produkcji rolnej, 144 mln zł w ramach preferencyjnych kredytów i ok. 6 mln zł zasiłków otrzymały ofiary nawałnicy, która w 2011 r. dotknęła region radomski. Wojewoda mazowiecki podsumował zakres udzielonej pomocy.

Gwałtowna wichura przeszła nad południowym Mazowszem i częścią woj. łódzkiego 14 lipca ubiegłego roku. Na Mazowszu ucierpiały najbardziej powiaty: radomski, przysuski, białobrzeski. W rok po zdarzeniu wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski przypomniał na konferencji prasowej w Radomiu, że straty odnotowano w ponad 2,7 tys. gospodarstwach, na powierzchni 11 tys. hektarów. Zniszczeniu uległo ok. 13 tys. tuneli foliowych, w których uprawiano głównie paprykę.

Według wojewody mazowieckiego dla producentów papryki, którzy stracili całe swoje uprawy, ważna była pomoc długofalowa m.in. w postaci refundacji kosztów przywrócenia potencjału rolnego.

Rolnicy z regionu radomskiego złożyli 338 wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Agencja podpisała 286 umów na ponad 22,1 mln zł; do tej pory 200 rolników otrzymało ponad 14,4 mln zł. Pieniądze te wykorzystano głównie na zakup maszyn i urządzeń rolniczych (72 proc.). Około 13 proc. wniosków dotyczyło odtworzenia plantacji wieloletnich, 11 proc. przywrócenia infrastruktury technicznej w gospodarstwach (tunele foliowe, utwardzenia placów). Pieniądze te pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

W ocenie wojewody dzięki temu wsparciu udało się podnieść kulturę produkcji rolnej w regionie dotkniętym przez klęskę. „Ten region stopniowo nie tylko odbudowuje się z ubiegłorocznych szkód, ale modernizuje swoją produkcję. Powstaje tutaj stopniowo coś w rodzaju klastra warzywno-paprykowego” – powiedział Kozłowski. Dodał, że tego rodzaju działania mogą w przyszłości liczyć na wsparcie finansowe z UE.

Kozłowski podkreślił, że w ocenie ekspertów z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, tegoroczna produkcja papryki w tym regionie będzie rekordowa. - To pokazuje, że z zeszłorocznej klęski rolnicy umieli się podnieść, a my staraliśmy się im w tym pomóc – powiedział wojewoda.

Zastępca dyrektora mazowieckiego oddziału ARiMR Włodzimierz Konecki powiedział, że rolnicy, którzy jeszcze nie skorzystali z tego rodzaju wsparcia, mogą je uzyskać, bo we wrześniu lub październiku prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków.

Wojewoda przypomniał, że gminy wypłaciły też 244 poszkodowanym rodzinom w sumie 618 tys. zł w formie zasiłków (do 6 tys. zł) na najpilniejsze potrzeby socjalne oraz zasiłków celowych - na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych (do 10 tys. zł). Pieniądze te pochodziły z rezerwy MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dodatkowo ponad 2 tys. rolników otrzymało zasiłki do 2,5 lub do 5 tys. zł (zależnie, czy uprawy były ubezpieczone, czy nie); w sumie było to 5,1 mln zł. Fundusze te pochodziły z rządowego programu utworzonego dla rolników w lipcu ub. roku.

Wojewoda mazowiecki podkreślał też dużą rolę pomocy, jakiej poszkodowanym udzieliły organizacje pozarządowe. Caritas Diecezji Radomskiej przekazał ok. 1,2 mln zł m.in. na odbudowę tuneli foliowych oraz materiały budowlane, a Bank Żywności w Radomiu – żywność dla 79 mieszkańców Klwowa. ZHP - Chorągiew Łódzka Hufiec Łask, we współpracy z kuratorium oświaty, zorganizowało wypoczynek letni dla prawie 600 dzieci oraz zimowy dla 350 dzieci z siedmiu poszkodowanych gmin. Harcerze przygotowali też 516 zestawów przyborów szklonych dla uczniów.

mp, pap